Rekrutacja

 Aby zapisać dziecko należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a my skontaktujemy się telefonicznie, aby podpisać umowę.

    Dane dziecka

    Dane matki

    Dane ojca

    Dodatkowe informacje

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Polityka prywatności.