Zajęcia

Zajęcia w ULubionym przedszkolu 

Sensoplastyka

Sensoplastyka®
Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu oraz rozwój kreatywności i twórczego myślenia. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Sensoplastyka®:

wspieranie samodzielności,
czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
wychodzenie ze schematów,
elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
wzmacnianie wiary we własne możliwości,
uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
budowanie świadomości ciała i przestrzeni
usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
rozwój zmysłów,
rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),

Poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa i pozytywne relacje.

http://inkubatorinspiracji.pl/

agsdi-dog-2

Dogoterapia

Dogoterapia to nie tylko dobra zabawa, która rozwija spontaniczną aktywność, ale świetny sposób na stymulację wszystkich zmysłów. Dzięki dogoterapii kształtuje się i rozwija duża i mała motoryka, komunikacja werbalna i niewerbalna. U dzieci buduje się poczucie pewności siebie, własnej wartości, nabywają umiejętności okazywania emocji.

Muzykoterapia

Według teorii Edwina Eliasa Gordona przez pierwsze pięć lat życia dziecko zdobywa podstawy nauki, jakie może rozwijać w późniejszym życiu oraz że uczy się rytmu tak jak uczy się języków. Podczas zajęć umuzykalniających dzieci nie tylko grają na prostych instrumentach muzycznych, ale także odkrywają własny potencjał muzyczny, rozbudzają pasję do muzyki, rozszerzają zasób słownictwa, miło spędzają czas i są aktywne ruchowo.

Angielski

Nauka angielskiego to przepustka do “wielkiego świata”. Świata pełnego wspaniałych ludzi i niesamowitych wydarzeń. Rozwój językowy warto zaplanować od najmłodszych lat, właśnie dlatego dzieci uczęszczające do ULUbionego uczestniczą minimum dwa razy w tygodniu w zajęciach z j.angielskiego. Zajęcia oparte są na grach i zabawach, aby sprawiały dzieciom przyjemność.

Gimnastyka

Gimnastyka we wczesnym etapie kształtuje rozwój fizyczny i motoryczny. Ruch wpływa także na poprawę samopoczucia, lepszą koncentrację, rozładowanie negatywnych emocji oraz pozwala zachować równowagę emocjonalną. Aby jednak tak się stało, gimnastyka dla dzieci prowadzona jest w taki sposób, by sprawiała im przyjemność.

Logorytmika

Logorytmika jest to taki rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych, który ma na celu skorygowanie lub usprawnienie komunikacji językowej, jak też zapobieżenie powstawaniu odstępstw w tym zakresie.

Logopedia

Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, ay potrafiło się ono porozumiewać z otoczeniem w prawidłowy sposób.

Logopeda zwraca uwagę nie tylko na to, aby głoski były wybrzmiewane poprawnie, ale również na głos, oddech, artykulację, słownik bierny i czynny (zakres słownictwa, jego rozumienie), motywację i chęć do mówienia oraz umiejętność opowiadania i wypowiadania się.

Psychologia

Psycholog przedszkolny to osoba, która wspiera naukę dzieci poprzez współpracę z nauczycielami i rodzicami, a przede wszystkim poprzez komunikację z dzieckiem.

Psycholog obserwuje uczniów i ich funkcjonowanie w grupie przedszkolnej, rozmawia z dziećmi, analizuje zachowania nieprawidłowe, organizuje konsultacje z dziećmi.