Projekty Unijne

 

Zabrze, 02.11.2022

Ogłoszenie

 

Dyrektor Niepublicznego Ulubionego Przedszkola ogłasza rekrutację nauczycieli do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach”.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik 1b) w terminie 02.11. – 14.11.2022 r. w sekretariacie przedszkola lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola: ulubionezabrze@gmail.com.

Projekt „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie przedszkola.

 
Formularz dostępny do pobrania tutaj.

 

Zabrze, 31.08.2022

Ogłoszenie

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” oraz dokumenty rekrutacyjne. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola.

Regulamin dostępny jest do pobrania poniżej oraz dostępny w sekretariacie przedszkola.

 

Regulamin dostępny do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny do pobrania tutaj

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszenia nauczyciela do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie uczestnika projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie nauczyciela projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania dostępny do pobrania tutaj.

Zakres danych osobowych nauczycieli projektu powierzonych do przetwarzania dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie uczestnika projektu – zobowiązanie do prowadzenia zajęć dostępny do pobrania tutaj.

Lista uczestników projektu dostępna do pobrania tutaj.

Lista uczestników projektu dostępna do pobrania tutaj.

 

Zabrze, 20.05.2022

Ogłoszenie

 

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola „Ulubiony” ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach”, która będzie prowadzona w sposób ciągły. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą się odbywać ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i w tym dniu będą publikowane listy rankingowe.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik 1a) w sekretariacie przedszkola „Ulubiony” lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola: ulubiony.zlobek@gmail.com.

Projekt „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie przedszkola.

 

Formularz dostępny do pobrania tutaj.

 

Zabrze, 01.04.2022

Ogłoszenie

 

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola „Ulubiony” ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach”.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik 1a) w terminie 01.04. – 29.04.2022 r. w sekretariacie przedszkola „Ulubiony” lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola: ulubiony.zlobek@gmail.com.

Projekt „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie przedszkola.

 

Formularz dostępny do pobrania tutaj.

 

 

Zabrze, 04.03.2022

Ogłoszenie

 

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola „Ulubiony” ogłasza rekrutację do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach”.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik 1a) w terminie 07.03. – 28.03.2022 r. w sekretariacie przedszkola „Ulubiony” lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola: ulubiony.zlobek@gmail.com.

Projekt „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie przedszkoli.

 

Formularz dostępny do pobrania tutaj.

 

 

Zabrze, 01.01.2022

Ogłoszenie

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” oraz dokumenty rekrutacyjne. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola.

Regulamin dostępny jest do pobrania poniżej oraz dostępny w sekretariacie przedszkola.

 

Regulamin dostępny do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny do pobrania tutaj

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszenia nauczyciela do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie uczestnika projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie nauczyciela projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania dostępny do pobrania tutaj.

Zakres danych osobowych nauczycieli projektu powierzonych do przetwarzania dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie uczestnika projektu – zobowiązanie do prowadzenia zajęć dostępny do pobrania tutaj.

Lista uczestników projektu dostępna do pobrania tutaj.

Lista uczestników projektu dostępna do pobrania tutaj.

 

Zabrze, 01.11.2021

Ogłoszenie

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” oraz dokumenty rekrutacyjne. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola.

Regulamin dostępny jest do pobrania poniżej oraz dostępny w sekretariacie przedszkola.

 

Regulamin dostępny do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny do pobrania tutaj

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszenia nauczyciela do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie uczestnika projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie nauczyciela projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o
aktywnych zawodowo rodzicach” dostępny do pobrania tutaj.

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania dostępny do pobrania tutaj.

Zakres danych osobowych nauczycieli projektu powierzonych do przetwarzania dostępny do pobrania tutaj.

Oświadczenie uczestnika projektu – zobowiązanie do prowadzenia zajęć dostępny do pobrania tutaj.

Lista uczestników projektu dostępna do pobrania tutaj.

Lista uczestników projektu dostępna do pobrania tutaj.

 

Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach

 

Miło nam poinformować, że Ul dla pszczół s.c. realizuje projekt „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów, wykonanie prac adaptacyjnych, wyposażenie przedszkola w meble oraz pomoce dydaktyczne, jak również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

 

Wartość projektu: 889 083,39 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 755 720,88 zł.

Jak zostać uczestnikiem projektu?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić poniższy formularz rekrutacyjny i wraz z zaświadczeniem o swoim statusie na rynku pracy dostarczyć do siedziby żłobka lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej. Prosimy aby zapoznać się z regulaminem. UWAGA! Zaświadczenia wymagane do formularza muszą być aktualne na dzień składania formularza (taka sama data). Osoby pracujące dostarczają zaświadczenie od pracodawcy z informacją o rodzaju i okresie obowiązywania umowy, na druku pracodawcy.